Madeleine Kabat photos

Photos from the 2013 Festival Mozaic, San Luis Obispo

These photos were taken during the 2013 Festival Mozaic in San Luis Obispo, California.

Madelein Kabat on cello 2
1030
%_tempFileNameMadelein%20Kabat%20on%20cello%202%

Brian P. Lawler